skip to Main Content

Drømmenes lyd

Jeg ville mildne dine øjne
Åbne dit bryst
Jeg ville lette dine skuldres vægt
Skønt du bærer den smukt
Jeg ville huske drømmenes lyd
Jeg ville starte en steppebrand
Holde på mit vejr
Og så stige ned i larmen

Der findes lyd
Af sorte marker
Vinterhimmel
Dis og stille regn og søvn
Og af skumring og varme trappesten
Og af aftentung syrénLyden
Af mørke skove og lyse nætter
Af tårer og torden og sjælefred
En bestandig musik
Og endelig vælter lyset ud
Jeg lukker det ind
Jeg lukker det ind

(Gentages)

Det er Altets strengeleg
Jeg lægger mine våben ned
Endelig vælter lyset ud
Jeg lukker det ind

(Gentages)

Words by Kirstine Stubbe Teglbjærg
English translation MC Jabber

Dream sound

I would soften your eyes
Open your chest
I would lighten your load
Even though you carry it well
I would remember the sound of dreams
I would start a fire on the steppe
Hold my breath
And then sink into the noiseThe sound exists
Of fallow fields
Winter skies
Haze and soft rain and slumber
And of dusk and warm stone steps
And lilacs, heavy with the evening

The sound
Of dark forests and white nights
Tears and thunder and peace of mind
A perpetual music
And in the end the light bursts forth
I let it in
I let it in

(Repeat: The sound exists …)

It’s the vibration in everything
I lay down my arms
And in the end the light bursts forth
I let it in

(Repeat: Its the vibration …)

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: