skip to Main Content

Hamskifte

Den blege sol når ikke mit øje
Det værker endnu indeni
Bristet panser
Sløvede sanser
Søvnløs apati

Lad mig være i mørket
Jeg venter
Bag døde celler
Og henfaldent væv

Og jeg kan stadig ikke sove
Jeg vånder mig uden klang
Huden sprækker og flækker
Strækkes og slipper
Pladsen er for trang

Lad mig være i mørket
Jeg lutres
Bag de døde celler
Det henfaldne væv

Lad mig være
Når tiden er inde
Vil jeg rømme
Det døde og henfaldne væv

Words by Kirstine Stubbe Teglbjærg
English translation MC Jabber

Sloughing

The pale sun doesn’t reach my eye
The pain works its way inside
The shell breaks
Dulled senses
Sleepless apathy

Let me stay in the dark
I am waiting
Behind dead cells
And tissue nearing decay

And I still can’t sleep
I moan to myself without sound
The skin cracks and flakes
Streaches and bursts
The space is too cramped

Let me stay in the dark
I’m being cleansed
Behind the dead cells
And the tissue nearing decay

Let me be
When the time is right
I will quit
The tissue nearing decay

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: