skip to Main Content

Tungt er mit hår

Tungt er mit hår
Silende regn
Du kom til mig
Med torden og grøde
I din favn

Jorden skummer
Honningmund
Løvet drypper endnu
Huden er så rød at det brænder
Og mark og fenne damper

Og vi blandede blod
I silende regn
Rå rus og salt
Alt hvad du rørte
Fik liv

Jorden skummer
Honningmund
Løvet drypper endnu
Huden er så rød at det brænder
Og mark og fenne damper

Words by Kirstine Stubbe Teglbjærg
English translation MC Jabber

Heavy is my hair

Heavy is my hair
Pouring rain
You came to me
With thunder and growth
In your embrace

The soil is foaming
Honey mouth
The canopy is still dripping
The skin is so red that it’s sore
And the fields and meadows are moist

We blent our blood
In the pouring rain
Raw sensation and salt
Everything you touched
You infused with life

The soil is foaming
Honey mouth
The canopy is still dripping
The skin is so red that it’s sore
And the fields and meadows are moist

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: